Gratis dagpas

Algemene voorwaarden

Bekijk onderstaand onze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden bekijkt u de voorwaardes van sporter en sportschool. Heeft u vragen over één van onze condities dan helpen wij u graag verder.

 1. Lidmaatschap
 • Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Een lidmaatschap wordt na afloop van de looptijd telkens automatisch met 1 maand verlengd tegen de dan geldende tarieven.
 • Een lidmaatschap start vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Bij elke andere startdatum wordt een pro-rato gedeelte berekend. Deze periode wordt niet meegeteld in de lidmaatschapsduur.
 1. Contributie
 • Contributie wordt via automatische incasso maandelijks afgeschreven op basis van vooruitbetaling
 • Bij het afsluiten van een lidmaatschap kan inschrijfgeld gerekend worden, welke wordt opgeteld bij de eerste contributiebetaling. Wanneer je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wil worden ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 • Het lid krijgt geen voorafgaande melding van de afschrijving.
 • Bij een mislukte incasso, om welke reden dan ook, wordt het bedrag bij de eerstvolgende incasso opnieuw geïncasseerd:
 • Bij een tweede mislukte poging worden er € 10,- administratiekosten per mislukte maand-betaling in rekening gebracht.
 • Bij een derde mislukte poging worden er daarnaast € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij een vierde mislukte poging zullen wij de vordering uit handen geven.
 • Jaarlijks per 1 Januari kunnen de tarieven automatisch verhoogd worden met het prijsindexcijfer.
 1. Pauzeren lidmaatschap
 • Lidmaatschappen mogen in geval van ziekte en blessure tussentijds worden gepauzeerd. Andere redenen kunnen uitsluitend na overleg met directie.
 • Pauzeren kan per hele maand, met een minimum van 1 maand en een maximum van 3 maanden (uitzonderingen hierop kunnen uitsluitend na overleg en goedkeuring).
 • Begin- en einddatum van pauzering worden bij aanvraag vastgesteld.
 • Zonder tegenbericht van het betreffende lid zal de contributie automatisch weer gaan lopen nadat de einddatum van de pauzering is verstreken.
 • Pauzeperiode kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de duur van de pauze periode wanneer er nog niet aan de looptijd van het lidmaatschap is voldaan.
 • Tijdens de pauzeperiode wordt er geen toegang binnen De Sportfabriek verleend en wordt er geen credits-tegoed opgebouwd.
 • Lidmaatschappen via BedrijfsFitness Nederland kunnen niet worden gepauzeerd (neem hiervoor contact op met BedrijfsFitness Nederland).
 1. Opzeggen:
 • Opzeggingen geschieden via mail of middels een mutatieformulier aan de balie van De Sportfabriek
 • Opzeggen kan alleen wanneer aan de betalingsvoorwaarden, horend bij de duur van het lidmaatschap, is voldaan.
 • Aan het einde van het lidmaatschap komen alle credits te vervallen.
 • Voor alle abonnementen waarvan de vooraf gekozen looptijd is verstreken geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende maand.
 • De directie van De Sportfabriek behoudt zich het recht om, zonder opgave van redenen, elk willekeurig lidmaatschap te beëindigen als de regelementen en voorwaarden herhaaldelijk door het betreffende lid worden geschonden.
 1. Rooster
 • Wij proberen het groepslessen-aanbod altijd up-to-date te houden. Dit houdt in dat wij de inhoud van de lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Het kan gebeuren dat een groepsles wordt geannuleerd.
 • De Sportfabriek behoudt zich het recht om het rooster van de groepslessen ten alle tijden te kunnen aanpassen op elk gewenst moment.
 • De Sportfabriek behoudt zich het recht om de algemene openingstijden van de fitnessruimte aan te passen, ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of om andere redenen.
 • Tijdens vakantieperiodes zal De Sportfabriek een aangepast en verkrimpt rooster kunnen aanbieden.
 • In de hierboven bovengenoemde situaties heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.
 1. Kinderen
 • Je kunt bij ons lid worden vanaf 6 jaar, en tussen 6 en 18 jaar ben je een jeugdlid.
 • Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven bij De Sportfabriek met een van je ouders of wettelijke begeleider die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven.
 • Als je tussen de 6 en 12 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.
 • Jeugdleden onder de 16 jaar hebben geen toegang tot onze groepslessen. Het is aan de groepslesinstructeur in combinatie met de directie om te bepalen of hier een uitzondering op gemaakt kan worden op basis van niveau-bepaling van de te beoefenen groepsles. Over de uitkomst kan niet gediscussieerd worden.
 1. Acties
 • Gebruik maken van kortingsacties is uitsluitend bedoeld voor mensen die geen actief Sportfabriek-account hebben.
 • Acties kunnen niet in combinatie met elkaar of met andere kortingen gebruikt worden.
 1. Foto & Video
 • Ondergetekende stemt in met publicatie van foto en/of videomateriaal waarop lid eventueel te zien is ten behoeve van promotie van De Sportfabriek.
 1. Parkeren
 • De Sportfabriek beschikt over een eigen parkeerterrein. Parkeren is op eigen risico. De Sportfabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal.
 1. Aansprakelijkheid
 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Als je gebruik maakt van onze faciliteiten dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Het gebruik van onze faciliteiten is voor jouw eigen risico.
 • Bij twijfel over fysieke condities raden we je aan om deskundig advies van een arts in te winnen om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 • De Sportfabriek en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze sportschool.
 • De Sportfabriek stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De Sportfabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.
 1. Gedrag van leden
 • Wij zijn zuinig op onze faciliteiten en onze diverse apparatuur. Het is uiteraard leden en introducees niet toegestaan om misbruik te maken van de apparatuur en de faciliteiten welke De Sportfabriek hen biedt.
 • Eventuele beschadigingen aan eigendommen van de Sportfabriek, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door het desbetreffende lid.
 • Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot een beëindiging van het lidmaatschap.
 • Leden of introducé(e)s worden niet toegestaan om gebruik te maken van de faciliteiten van de Sportfabriek, indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of geestverruimende middelen.
 • De Sportfabriek hanteert een actief niet-roken en niet-drinken (alcoholische dranken) beleid. Er geldt dan ook een rookverbod in en om De Sportfabriek.
 1. Service 
 • De Sportfabriek verleent een stukje service aan zijn/haar leden; krant, lekkers bij de koffie, etc. Dit mag gezien worden als een extraatje, niet als een vanzelfsprekendheid.